Trots! Certificeringen SNA (NEN 4400-1) en ABU zijn binnen!

Super trots zijn wij! Vandaag hebben wij officieel het bericht gekregen dat Agripersoneel Personeelsdiensten 100% voldoet aan de inspecties: NEN-4400-1 (SNA) en ABU!

We krijgen een 10 met een griffel! dat wij het voor de eerste keer al zo goed voor elkaar hebben:-)
Opmerking uit het rapport: Samenwerking met Agripersoneel Personeelsdiensten was prettig en is prima. Betrokkenen zijn goed op de hoogte en hebben de nodige ervaring met uitzenden. Agripersoneel Personeelsdiensten kan worden toegelaten tot het NEN-4400-1 register.
NEN 4400-1 / Stichting normering arbeid
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Het SNA-keurmerk is gebaseerd op inspecties die door geaccrediteerde inspectie-instellingen worden uitgevoerd op basis van de normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2, alsmede de vastgestelde en van kracht zijnde aanpassings- en interpretatierapporten, zoals opgenomen in het Handboek Normen.
Een onderneming met een SNA-keurmerk wordt beoordeeld op hun verplichting uit arbeid en deze bestaat onder andere uit de volgende punten:
  • Identificatie van het bedrijf;
  • Juiste aangifte en afdracht van de te betalen loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling moet in lijn zijn met de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controleren op het recht hebben van het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Risico’s voorkomen voor aansprakelijkheid en boetes welke kunnen volgen uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

De SNA beheert een register van ondernemingen die de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificering hebben. Dit register is te vinden op de website van Stichting Normering Arbeid.

Lidmaatschap ABU                            Agripersoneel Personeelsdiensten volgt de ABU CAO voor Uitzendkrachten en om lid te mogen zijn van de ABU worden er ook inspecties uitgevoerd. Naast de NEN 4400-1 certificering is Agripersoneel volledig ge-audit en nu officieel lid van de ABU.

 Screening ABU:

  • CAO toetsing C1
  • Het juist toepassen van de ABU CAO voor uitzendkrachten, zoals het fase systeem, belonings regeling
  • Discriminatie beleid

 

Informatie

Ontvang vacatures in je mailbox

Deel dit bericht op Social media