Certificeringen & verklaringen

De juiste certificering is de basis van een betrouwbaar uitzendbureau. 

Agripersoneel staat voor kwaliteit en transparantie en is daarom ook volledig gecertificeerd.

ABU lidmaatschap

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Als ABU-lid staat Agripersoneel Personeelsdiensten bv voor kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid. De ABU kent strenge lidmaatschapseisen en controleert iedere drie jaar of aan de eisen van het lidmaatschap is voldaan. Eén van de eisen is het correct en volledig uitvoeren van de ABU cao voor uitzendkrachten en een zeer belangrijke eis is dat Agripersoneel Personeelsdiensten BV niet meewerkt aan discriminatie op de arbeidsmarkt in welke vorm dan ook.

NEN 4400-1

Agripersoneel Personeelsdiensten BV is NEN 4400-gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiermee tonen we aan dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers arbeid mogen verrichten in Nederland. Het keurmerk van de SNA is hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

Vrijwaring ketenaansprakelijkheid

Deze verklaring toont aan dat Agripersoneel personeelsdiensten BV haar afdrachten van de loonheffingen en overige belastingafdrachten op tijd voldoet. De meest recente verklaringen kunt u hier downloaden. Verklaring betalingsgedrag inlenersaanspakelijkheid Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen juli2023

Kiwa

Agripersoneel Personeelsdiensten BV heeft een Kiwa-certificering voor het beroepsgoederenvervoer.

SUE diploma

De medewerkers die medewerkers van Agripersoneel Personeelsdiensten BV beschikken over het SEU Diploma (gewaardeerd diploma in de flexbranche). Daarnaast volgt het team regelmatig cursussen en seminars om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

ABU certificaat