Vraag en antwoord

Om uw vacature aan te melden kunt u contact opnemen met Harrie 06 –  55 80  20 42 of Sabine 06 – 25 46 66 06 of een mail sturen naar info@agripersoneel.nl

 

Dat kan zeker! Agripersoneel rekent daarvoor éénmalige een werving en selectie fee. De medewerker treedt vervolgens in dienst en staat vanaf dat moment bij u op de loonlijst

NEN 4400-1 is de kwaliteitsnorm voor uitzend- en payroll bedrijven. Deze norm bevat de punten waarop een uitzend- of payroll bedrijf getoetst en beoordeeld wordt. Erkende inspectie-instellingen voeren (twee)jaarlijks een inspectie uit bij deze bedrijven en beoordelen of het bedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 normering. Daarbij wordt gecontroleerd of het bedrijf:

  • is wat het pretendeert te zijn;
  • de loonheffingen en omzetbelasting netjes afdraagt;
  • het wettelijk minimumloon betaalt;
  • de identiteit van werknemers controleert;
  • de risico’s voor de inlener beperkt.

Op basis van het NEN wordt het SNA keurmerk toebedeeld aan uitzend- en payroll bedrijven. Dit is hét keurmerk voor de uitzend- en payroll branche.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid, deze stichting geeft het keurmerk af aan uitzend- en payroll bedrijven die voldoen aan de NEN 4400-1 normering. Alle bedrijven die dit keurmerk krijgen worden opgenomen in het SNA register.

Een payroll- of uitzendbedrijf dat beschikt over het SNA-keurmerk heeft zich bewezen als een betrouwbare partij die alle verplichtingen van het uitzenden van personeel nakomt. Agripersoneel Personeelsdiensten BV beschikt over het SNA-keurmerk.

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie zet je de veiligheidsrisico’s in je bedrijf op een rij. Zo kun je op een overzichtelijke manier maatregelen nemen die zorgen voor een veiligere en betere werkplek.

De RIE van Stigas is gratis voor bedrijven die zijn aangesloten bij Colland en de RIE zelf uitvoeren. Je betaalt alleen als je begeleiding wilt of als je je RIE laat toetsen. Het tarief is dan sterk gereduceerd. https://www.stigas.nl/diensten/risico-inventarisatie-en-evaluatie/

De inlenersbeloning is een regeling die er op is gericht om het verschil tussen gedetacheerde personeelsleden en personeel met een dienstverband bij de organisatie tegen te gaan. De volgende facetten horen wettelijk binnen de inlenersbeloning: het brutoloon conform de schaal van de functie – ATV / ADV dagen – toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren – initiële loonsverhogingen, zoals bij de organisatie waar je gedetacheerd wordt is bepaald – onkostenvergoedingen – periodieken.

Het fasesysteem is er ter flexibiliteit van de opdrachtgever en ter bescherming van de flexwerker. Het bestaat uit een aantal fasen die je gedurende je dienstverband via AgriPersoneel doorloopt. De ABU-CAO voor Uitzendkrachten bestaat uit drie fasen:

  • Fase A: de eerste achtenzeventig gewerkte weken.
  • Fase B: vier kalenderjaren.
  • Fase C: contract voor onbepaalde tijd.

Na minimaal 5,5 jaar gewerkt te hebben (fase A en B) kom je in aanmerking voor een vast contract bij AgriPersoneel in fase C.

Bij detachering gaat Agripersoneel een arbeidsovereenkomst met je aan met een start en einddatum. Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat je arbeidsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht doorloopt. Of je bij het eindigen van de opdracht uw loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die Agripersoneel met je heeft gemaakt. Tijdens je arbeidsovereenkomst kun je werkzaam zijn bij één of meerdere opdrachtgevers.