Klachten procedure

Klachten procedure

Visie op klachten
Agripersoneel streeft ernaar optimaal tegemoet te komen aan de wensen van haar flexkrachten, klanten en eigen medewerkers. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat er onvrede ontstaat, wat kan leiden tot een klacht of geschil. Wij nemen iedere klacht serieus waardoor wij blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening en samenwerking. Ons uitgangspunt is om in alle gevallen in onderling overleg met jou tot een oplossing te komen.

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich onheus bejegent of de zaken lopen anders dan verwacht.

Doel
Wij nemen iedere klacht serieus waardoor wij blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening en samenwerking.

Procedure
1. Ontvangst en registratie van de klacht
Agripersoneel registreert de klacht middels het digitale klachtenformulier. Hij leest de omschrijving van de klacht voor aan de klant en past de omschrijving aan tot de klant akkoord gaat met de inhoud.

  1. Persoon wordt geïnformeerd over de procedure
  2. Bepalen afhandeling van de klacht
    Agripersoneel bepaalt welk persoon geschikt is om de klacht af te handelen. De naam en de functie van de persoon die klacht afhandelt wordt vastgelegd op het digitale klachtenformulier.
  3. De melding wordt via de back office verstuurd naar de afhandelaar
  4. Afhandeling van de klacht
    De afhandelaar neemt binnen vijf werkdagen contact op met de klant en/of flexkracht. Hij of zij streeft ernaar de klacht direct op te lossen of stemt af welke maatregelen er worden getroffen om de klacht zo snel mogelijk af te handelen. Zodra de klacht is afgehandeld zal dit in de melding verwerkt worden.
 
 

Klacht melden

Agripersoneel doet er alles aan om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze diensten of dienstenverlening. Het spreekt voor zich dat u uw klacht dan aan ons kunt doorgeven. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig. Agripersoneel probeert klachten binnen vijf werkdagen af te handelen.

 

Heb je een klacht? Stuur een email naar mirjam@agripersoneel.nl met daarin je naam en je klacht.