Is goede vrijdag een feestdag?

Hebben medewerkers vrij tijdens een feestdag?

Medewerkers hebben niet standaard vrij tijdens een feestdag. In de wet is niet vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om werknemers vrij te geven op (officiële) feestdagen. Welke regels binnen een organisatie gelden rondom de feestdagen is in veel gevallen wel vastgelegd in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Indien in de cao afgesproken is dat werknemers vrij hebben op een officiële feestdag dan hoort de werkgever zich hier aan te houden. De cao is in dit soort gevallen bepalend.
In sommige situaties is het ook mogelijk dat werknemers geen vrij krijgen, maar een toeslag op hun loon krijgen wanneer zij op een feestdag werken.

In de ABU CAO vallen Nieuwjaarsdag, 1ste en 2de Paas-, Pinkster-, Kerstdag, Hemelvaartsdag,  Koningsdag, onder de algemeen erkende feestdagen, zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Een algemeen erkende feestdag betekent dat medewerkers meestal vrij zijn. Een feestdag als Goede Vrijdag en Oudejaarsdag vallen niet onder de erkende feestdagen. Bevrijdingsdag valt hier slechts één keer in de vijf jaar onder (in 2025, 2030, 2035, …).

Moeten werknemers worden doorbetaald op een feestdag?

Wanneer werknemers een vast bruto loon per periode hebben, zullen zij op een feestdag gewoon doorbetaald worden. Het loon is immers vast en daarin is rekening gehouden met onder andere vakantiedagen, feestdagen en ATV dagen.

Uitzendkrachten worden vaak per gewerkt uur betaald. Als zij niet werken op een feestdag maar daardoor op basis van hun arbeidspatroon loon mislopen, dan wordt dit aangevuld door de het uitzendbureau. Dit gebeurt op basis van de geldende cao. Wij beroepen ons op de ABU CAO en die zegt dat de uitzendkracht recht heeft op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt. We beoordelen hiervoor tijdens de loonberekening het bestendige arbeidspatroon van de voorgaande 13 weken.

Wanneer hebben medewerkers recht op toeslagen tijdens het werken op een feestdag?

Als de werknemer werkt op een erkende feestdag, wordt op basis van de cao van de opdrachtgever of het eigen beloningsreglement bepaald of er recht is op een toeslag (inlenersbeloning). Als de opdrachtgever geen cao of beloningsreglement heeft, wordt de werknemer volgens de ABU CAO verloond.

Informatie

Ontvang vacatures in je mailbox

Deel dit bericht op Social media