INFORMATIE

Kennis, informatie en goede gewoontes

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Wordt je ziek, dan ben je verplicht dit minimaal een halfuur voor aanvang van je werkzaamheden bij je opdrachtgever en bij AgriPersoneel te melden. Doe dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk vóór 10.00 uur, zodat wij de melding tijdig aan het UWV / Arbodienst kunnen doorgeven en er eventueel vervanging gezocht kan worden. Let op! Zorg dat je altijd bereikbaar bent, zowel telefonisch als op uw bezoekadres. Meld het ook direct wanneer je weer beter bent. 

Wat is het verschil tussen uitzenden en detachering?

Bij detachering gaat AgriPersoneel een arbeidsovereenkomst met je aan met een start en einddatum. Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat je arbeidsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht doorloopt. Of je  bij het eindigen van de opdracht uw loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die AgriPersoneel met je heeft gemaakt. Tijdens je arbeidsovereenkomst kun je werkzaam zijn bij één of meerdere opdrachtgevers. 

Wat is het fasesysteem?

Het fasesysteem is er ter flexibiliteit van de opdrachtgever en ter bescherming van de flexwerker. Het bestaat uit een aantal fasen die je gedurende je dienstverband via AgriPersoneel doorloopt. De ABU-CAO voor Uitzendkrachten bestaat uit drie fasen:

  • Fase A: de eerste achtenzeventig gewerkte weken.
  • Fase B: vier kalenderjaren.
  • Fase C: contract voor onbepaalde tijd.

Na minimaal 5,5 jaar gewerkt te hebben (fase A en B) kom je in aanmerking voor een vast contract bij AgriPersoneel in fase C.

Welke beloningsregeling geldt voor mij?

Uw uurloon wordt in fase A per opdracht vastgesteld. Wanneer er een CAO van toepassing is bij je opdrachtgever dan passen wij die beloningsregeling toe. Het loon en de bijbehorende componenten zijn dan van toepassing.

Als er bij je opdrachtgever geen CAO van toepassing is dan passen we de beloning toe volgens de ABU-CAO. Het loon dat jij met jouw opdrachtgever bent overeengekomen is dan de basis. AgriPersoneel bericht je schriftelijk via je werkbevestiging welke beloningsregeling voor jou van toepassing is.

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

Om te bepalen wat je salaris is, wordt er gekeken naar de functiegroep waarin je gaat werken. Deze stellen wij vast aan de hand van drie functiekenmerken: het soort werk dat je doet, de kennis, ervaring en vaardigheden die je ervoor nodig hebt, en de mate van zelfstandigheid waarin je werkt.

Op welke dag van de week wordt mijn salaris gestort?

Iedere donderdag is bij ons betaaldag. Wanneer je per week uitbetaald krijgt dan betalen wij elke donderdag je salaris uit na afloop van de gewerkte week. Heb je gekozen voor een verloning per 4 weken (periode) dan betalen wij de goedgekeurde uren van die afgelopen periode uit op de donderdag na afloop van die periode.

Het hangt van je bank af wanneer het salaris daadwerkelijk op je rekening staat bijgeschreven. Doorgaans staat het salaris dezelfde of de volgende dag op je bankrekening.

Voor welke periode je ook hebt gekozen, de gewerkte uren moeten om 12:00 uur op de woensdag voorafgaand aan de betaaldatum zijn goedgekeurd. Is dit niet het geval? Dan krijg je een week later je salaris

Hoe komt het dat mijn bruto uurloon altijd hetzelfde is, maar mijn netto uurloon verschilt?

Op basis van uw bruto uurloon en gewerkte uren komen wij tot je weekloon en berekenen vervolgens wat uw nettoloon van die week is. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal uren dat je hebt gewerkt. In Nederland betaal je meer belasting naarmate je meer verdient (progressief belastingsysteem). Ook heeft het te maken of u in aanmerking komt voor loonheffingskorting en hoe hoog die korting dan is.

Adres

Medenerweg 15 
9833 TD Den Ham

Telefoonnummer

E-mailadres

Contactformulier